CAO.

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst dat is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wat staat er in een cao?

In een cao kan alles aan de orde komen, waar partijen met elkaar afspraken over willen maken. Belangrijke onderwerpen zijn meestal: loonsverhoging, salarisschalen, arbeidsduur, roosters, ploegendiensten, vakantie, toeslagen voor overwerk of avond- en weekenddiensten, ziekengeld, rechtspositie van uitzendkrachten, scholing, arbeidsomstandigheden, pensioen, enzovoort. Veel cao`s hebben een minimum-karakter. Dat betekent dat de werkgever wel méér mag betalen dan in de cao staat, maar niet minder.
Er zijn ook zaken die wettelijk zijn geregeld, bijvoorbeeld het recht op zorgverlof, daarover staat dan meestal niet iets in de cao. Dan geldt gewoon wat er in de wet staat.