Nieuws.

Krapte arbeidsmarkt loopt hoog op

De krapte op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures nam toe, terwijl er minder mensen werkloos waren. Ook het aantal banen is verder gestegen in de afgelopen drie maanden. De krapte is toegenomen doordat de werkloosheid afneemt, terwijl het aantal vacatures groeit.

Het werkloosheidspercentage ligt op 3,4 procent. Dat percentage is voor het eerst lager dan het laagste niveau dat vlak voor het uitbreken van de economische crisis werd bereikt. De piek van de werkloosheid lag op 7,8 procent in het eerste kwartaal van 2014.

Het aantal openstaande vacatures bedraagt inmiddels 277.000. Dat zijn er dertienduizend meer dan een kwartaal eerder. Het dieptepunt na het begin van de crisis lag op 91.000 vacatures. In een jaar tijd kwamen er 230.000 banen bij, een groei van 2,2 procent. Vooral het aantal werknemersbanen nam toe. Hiervan kwamen er 53.000 bij. Het aantal banen van zelfstandigen steeg met duizend. Vooral de sectoren handel en horeca zitten te springen om personeel.

Tegenover die ruim 10 procent hogere bedrijfswinsten steken de loonstijgingen schril af. De eerste drie maanden van dit jaar stegen de cao-lonen 2,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar doordat de inflatie met 2,5 procent toenam, gingen de reële lonen er dus zelfs op achteruit. Curieus, vindt ook CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ‘Dat de prijzen harder zijn gestegen komt vooral door de hogere btw en energiebelastingen. Maar los van de inflatie zou je toch verwachten dat de lonen harder zouden stijgen. In 2008 was de schaarste aan personeel niet eens zo groot als nu, maar toen stegen de cao-lonen nog met 3,5 procent, nu maar met 2,2 procent.’ Een veel genoemde verklaring voor de stagnerende lonen is dat ook de productiviteitsgroei van westerse economieën al jaren tegenvalt.

Bron: CBS en Volkskrant

Meer  nieuws ...