Nieuws.

De krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd. Alhoewel uitzendbureaus altijd een belangrijke positie hebben ingenomen op de arbeidsmarkt, wil de regering doorgaan met maatregelen die uitzendbureaus het werk bijna onmogelijk maken.

Het aantal banen blijft toenemen. En de verwachting is dat de werkloosheid daalt naar 3,5% in 2019. Dat is mooi. Maar dat betekent ook dat het voor werkgevers steeds lastiger wordt om goede medewerkers te vinden. Bijna 1 op de 5 werkgevers geeft aan dat ze in hun activiteiten last hebben van een tekort aan personeel. Voor werkgevers wordt het dus nóg belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Maar ook arbeidsbesparende technologie of het uitbesteden van werk zijn manieren om met deze krapte op de arbeidsmarkt om te gaan.

De koopkracht stijgt in 2019

96% van de Nederlanders gaat er in 2019 in koopkracht op vooruit. Er komen belastingmaatregelen die werkenden belonen. Voorbeelden daarvan zijn het tweeschijvenstelsel in box 1 en een verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierdoor houden huishoudens meer geld over van elke euro die ze verdienen. Ook leidt de krapte op de arbeidsmarkt de komende periode tot hogere lonen.
Op dinsdag 18 september, de 3e dinsdag van september, presenteerde de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2019. Wat staat er op de agenda van het huidige kabinet? En waar krijgt u mee te maken als werkgever? Wij zetten een aantal belangrijke punten voor u op een rij.

Het kabinet werkt aan een arbeidsmarkt die meer in balans is

Met het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) versterkt het kabinet de rechtspositie van oproepkrachten en payrollwerknemers. Het past de zogenoemde ketenbepaling aan. Om daarmee flexibele contracten beter te laten aansluiten bij de
aard van de werkzaamheden. Het wordt aantrekkelijker om een vast contract aan te gaan Het kabinet neemt een aantal maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om medewerkers een vast contract te bieden. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger om iemand te ontslaan, de proeftijd wordt verruimd en er komt meer balans in de opbouw van de transitievergoeding. Het kabinet wil ook de kleinere werkgever ontlasten op het gebied van ziekte. Daarnaast nemen de financiële voordelen van zelfstandigheid gedeeltelijk af. Mede doordat de aftrekmogelijkheden worden beperkt. Het kabinet gaat schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen

Er komen maatregelen die duidelijkheid geven over het bestaan van een dienstbetrekking.

Dit zorgt ervoor dat werkenden om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap. Ook is in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wil het kabinet de zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer beschermen. Daarnaast is het belangrijk dat zzp’ers zich kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en daar een bewuste keuze maken. Het kabinet is daarom met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Het huidige arbeidsmarktstelsel wordt onderzocht

De arbeidsmarkt en de manier waarop mensen werken, veranderen snel. Het kabinet gaat daarom onderzoeken of op de lange termijn de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een veranderende economie en arbeidsmarkt. Er komt een onafhankelijke commissie die onderzoekt of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. Er is nog geen duidelijkheid over de WIA maatregelen De aangekondigde maatregelen vanuit het Regeerakkoord over de WGA worden met 1 jaar uitgesteld. Over de loondoorbetaling in het 2e ziektejaar is het kabinet nog in overleg met sociale partners

Bron: Zakelijk Nieuws Centraal Beheer.

Meer  nieuws ...