Payroll.

Waarom payroll bij Werk & Bedrijf?
Goed personeel is waardevol. En u wilt alles goed voor hen geregeld hebben. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Want het ‘werkgeven’ is zonder twijfel een van de meest complexe aspecten van het ondernemerschap. Een goede werkgever zijn is dus nog niet zo eenvoudig.
Hoe zorgt u ervoor op de hoogte te blijven van alle veranderingen in wet- en regelgeving en dit vervolgens goed en zorgvuldig te regelen? Daarnaast wilt u, als het kan, misschien nog wel eens iets extra’s doen. Dit kost allemaal tijd en energie. Die tijd gaat ten koste van het ondernemen. U hebt immers geen personeels
manager, dat bent u zelf.

 • Persoonlijk contact
 • Geen administratie
 • Altijd bereikbaar
 • Tevreden werknemers

Wat doen wij voor de werkgever

 • Opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst
 • Controle geldigheid identiteitsbewijs bij in dienst treding
 • Tijdige signalering en afhandeling contractverlengingen
 • Salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetalen salaris, opstellen en ter beschikking stellen van de loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten zoals sectorpremies en loonheffing, verlofregistratie
 • Correcte afhandeling uit dienst melding
 • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden met arbo diensten, bedrijfsarts, UWV er andere deskundigen.
 • Helpdesk (telefonisch en online) voor vragen over werk gerelateerde zaken. Zowel voor uw medewerkers als voor u
 • Bijhouden van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht en implementatie van deze regelgeving in de dagelijkse praktijk
 • Vraagbaak bij vragen over branchespecifieke CAO’s
 • Voorfinanciering met een bespreekbaar betalingstermijn

En voor de werknemer
Veel nieuwe werknemers weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten van Werk & Bedrijf. Eigenlijk merk je er weinig van als je bij ons op de loonlijst staat. Op papier ben je bij ons in dienst, maar je werkt gewoon bij je werkgever.

 • Werk & Bedrijf zorgt ervoor dat je geld op tijd op je rekening staat
 • Je bent gewoon verzekerd voor de WW en ziektewet
 • Je bouwt natuurlijk ook vakantiedagen en vakantiegeld op.
 • Je krijgt een vast contactpersoon voor al je vragen
 • Je ontvangt je loonstroken per mail of op verzoek per post
 • Vanaf werkdag 1 pensioen opbouw
 • Werk & Bedrijf is ook buiten kantoor-tijden telefonisch bereikbaar