Uitzendkracht.

Veel nieuwe werknemers weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten van Werk & Bedrijf. Eigenlijk merk je er weinig van als je bij ons op de loonlijst staat. Op papier ben je bij ons in dienst, maar je werkt gewoon bij je werkgever.

Een tijdelijke baan via Werk en Bedrijf.

Ben je opzoek naar een baan voor een korte periode? Dan heeft werk en bedrijf een hand vol vacatures die voor een enthousiaste uitzendkracht relevant kunnen zijn. De banen die Werk en Bedrijf op tijdelijke basis bied zijn zeer variërend. Dit kan zijn voor een periode van 1 dag tot diverse maanden en van stratenmaker tot callcenter medewerker. Een enorm aanbod om uit te kiezen!

Uitzendwerk met uitzicht op een vaste baan bij de inlener

Als uitzendmedewerker bij ons te werk gaan is vaak een opstap naar een vaste baan. Door ons brede netwerk van bedrijven hebben vele uitzendkrachten al een vaste aanstelling verkregen. Als uitzendmedewerker krijg je de kans om de functie en het bedrijf goed te leren kennen. Tegelijkertijd kijkt het bedrijf hoe jij bevalt en presteert als medewerker. Is dit positief van beide kanten? Dan is een vaste aanstelling na een bepaalde periode niet onwaarschijnlijk! Veel van onze uitzendmedewerkers hebben namelijk na een korte periode van uitzenden een vaste baan aangeboden gekregen.

Uitzendwerk zonder een vaste baan na de uitzendperiode

Bedrijven hebben regelmatig te maken met pieken in de werkzaamheden. Denk als voorbeeld aan Black Friday en Kerstmis voor magazijnbedrijven en koeriersdiensten. Daarnaast zijn vaste medewerkers ook wel eens ziek. In dit geval vraagt de inlener ons voor een tijdelijke periode uitzendkrachten te werven en te selecteren. In zo een geval dat je als uitzendkracht bij het bedrijf aan de slag gaat tot het moment dat de werkzaamheden ophouden. Hierna kan Werk en Bedrijf wel altijd opzoek naar een ander bedrijf waar je aan de slag kunt.

Waar zorgt Werk en Bedrijf voor?

  • Werk & Bedrijf zorgt ervoor dat je geld op tijd op je rekening staat
  • Je bent gewoon verzekerd voor de WW en de ziektewet
  • Je bouwt natuurlijk ook vakantiedagen en vakantiegeld op
  • Je krijgt een vast contactpersoon voor al je vragen
  • Je ontvangt je loonstroken per mail of op verzoek per post
  • Werk & Bedrijf is ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar

 

Veelgestelde vragen door uitzendmedewerkers

Waarom zou ik via een uitzendbureau aan het werk gaan?

Uitzendbureaus hebben regelmatig contact met werkgevers in uw regio. Ze kunnen goed inschatten welk soort werk of bedrijf bij u past. U kunt ervaring opdoen bij verschillende werkgevers met tijdelijke banen. Of aan de slag gaan voor langere tijd bij één bedrijf. Uitzendbureaus doen er alles aan om u zo lang mogelijk aan het werk te houden. Ze zoeken dan ook het liefst langdurig werk. Als voorbeeld; een uitzendbaan duurt gemiddeld minimaal 13 maanden. En er wordt gemiddeld ruim 29 uur per week gewerkt.

Wie is mijn werkgever?

Het inlenen van uitzendkrachten

De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming (Werk & bedrijf). Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener (bedrijf waar je werkt) en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. (Lees verder in onze voorwaarden 12.1)

Wat is een CAO?

Een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een verzameling afspraken tussen een of meer werkgevers(organisaties) en vertegenwoordigers van werknemers (een of meer vakbonden). Dit is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die werkgever en werknemer met elkaar sluiten. In een CAO zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over loon en andere arbeidsvoorwaarden voor de onderneming of bedrijfstak.

Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding?

De uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding eindigt wanneer de werkgever jou om welke reden dan ook niet langer wil of kan inlenen of wanneer jij niet langer wil of kan werken, door ziekte of door de vervulling van enige voorwaarde uit de uitzendovereenkomst. Je contract wordt wekelijks verlengd.

Heb ik recht op scholing?

Je hebt recht op een scholingsgesprek, waarin de behoefte aan scholing wordt vastgesteld. Wij vergoeden je VCA indien nodig.

Wanneer heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

Als je als uitzendkracht 26 weken voor Werk & Bedrijf hebt gewerkt, begin je met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt wel een minimumleeftijd van 21 jaar.

Houdt een uitzendbureau een deel van mijn salaris in?

Nee. De inlener betaalt Werk & Bedrijf iets extra’s boven op het salaris om daarmee o.a. jouw loonbelasting, sociale premies en de dienstverlening van het uitzendbureau te betalen. De inlener is het bedrijf waar jij via het uitzendbureau gaat werken

Ik zit in de WW. Mag ik werken via een uitzendbureau?

Ja, je kan heel gemakkelijk werken tijdens je WW-periode. Zowel één of meerdere dagen per week. De inkomsten die je naast je uitkering verdient, worden door het UWV afgetrokken van je WW-maandloon. Als je niet genoeg hebt gewerkt om nieuw WW-recht op te bouwen, dan val je terug op je ‘oude’ WW-rechten.

Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Bij Werk & Bedrijf B.V. tekent iedere werknemer een contract dat wekelijks en stilzwijgend verlengd wordt. Dit houdt in dat dat het contract op maandag begint en op zondag weer eindigt. Werk je die maandag daarna weer, dan wordt het automatisch weer verlengd tot de zondag daarop.

In de contractperiode is Werk & Bedrijf verplicht om de ziektekosten af te dragen aan de zieke werknemer. Je hebt recht op het tot dan toe gemiddeld aantal gewerkte uren. Uiteraard moet je hier de 2 wachtdagen vanaf halen. Ben je de maandag na dat je contract eindigt nog ziek? Dan wordt je overgedragen aan het UWV.

In welke taal moet een uitzendovereenkomst zijn opgesteld?

Een uitzendovereenkomst en bijbehorende stukken moeten zowel in het Nederlands als in de landstaal van de uitzendkracht beschikbaar zijn.

Inschrijven bij Werk en Bedrijf